úterý 23. října 2018

Má vlast 5 - Můj domov

Co by to bylo za projekt, kdyby tu chyběl můj vlastní domov. A tak vás dnes zahltím obrázky z vesnice, která sice není mým rodištěm, ale ve které už 17 let žiji a kterou jsem si zamilovala.

Je to malá vesnička v srdci Hané. Není ničím významná, nic zvláštního se tu neudálo, nikdo slavný se tu nenarodil a i památky, které tu máme nejsou nijak známé. Ale je tu krásně a já bych si přála, abyste to měli možnost také vidět, alespoň prostřednictvím fotografií. Role průvodkyně se ujala Karolínka.

Začneme u nás doma. Tedy nebudu vám fotit svoji domácnost, ale chci vám ukázat, jaký mám výhled z okna. Bydlíme přímo na návsi a máme jeden z nejkrásnějších výhledů v obci: Na novorenesanční zámek Paulánů. Ještě před pár lety byl z našeho okna vidět i kostel, ale mezitím tu vyrostl strom.


Další fotografie jsem pořídila přímo na návsi. Tady např. v pozadí vidíte náš dům.


Zámek a kostel. Zámek dlouhá léta chátral, sloužil jako kanceláře a sklady pro různé místní podniky - naposledy pro sladovnu. Po revoluci přešlo jeho vlastnictví částečně na obec a částečně na sladovnu, která svoji polovinu prodala soukromému majiteli. V obecní části jsou byty, knihovna a ordinace praktického lékaře.Kostelu se u nás odjakživa říká kaplička. To je totiž tak: Původně to byla klášterní kaple. Po zrušení řádu Paulánů osvíceným císařem Josefem II. byla odsvěcena a měla být zbořena. Ale místní lidé požádali o její zachování a "vykoupili" ji. Zároveň založili farnost a bylo nutné kapli znovu vysvětit - ale tentokrát byla vysvěcena jako kostel. Víte jaký je rozdíl mezi kaplí a kostelem? Já to donedávna také nevěděla. V kostele jsou pravidelné bohslužby pro veřejnost, zatímco kaple slouží jen úzkému okruhu věřících (řádu, zámeckým pánům apod.) nebo jsou v ní bohoslužby jen příležitostně (např. poutní).

Kousek odsud je "obecní statek". Kdysi se počítalo, že se tu vybuduje "Muzeum Hanácké vesnice." ale od té doby se změnilo osazení zastupitelstva a  netuším, jaké plány má to nové.


Kamenný kříž zvaný "Baba" u hřbitova je naší nejstarší památkou. O důvodu jeho umístění existují dvě verze. Legenda předávaná ústně z pokolení na pokolení vypráví, že kříž tu byl postaven na počest Cyrila a Metoděje, kteří tudy údajně procházeli. Pro tuto verzi mluví jeho název - kříže zvané Baby byly skutečně stavěny na místech, kde se věrozvěsti zastavili. Podle novější a dnes všeobecně přijímané verze jde o smírčí kříž připomínající bitku mezi dvěma opilými šlechtici v níž jeden z nich přišel o život.


Křížek u Hané. Křížků máme na území naší obce několik. Já mám však nejraději tento. Jednak se svým provedením liší od všech ostatních, které všechny pocházejí z jedné dílny. A hlavně proto, že připomíná doslova "zázračnou" záchranu dětí hrajících si na březích Hané, když se místem přehnala blesková povodeň  roce 1866.


Tak jak se vám u nás líbilo?

3 komentáře:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...